Helse og omsorg

Ordinær søknadsfrist: 15. april

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

Psykisk helse og livsmestring i barnehage, barneskole, ungdomsskole og VGS

28. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere

28. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Midtre-Gauldal kommune

Observasjon og vurderingskompetanse i helsetjenesten

15. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Nettstudier

Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Psykisk helsearbeid

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Helse, aldring og aktiv omsorg

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Demensomsorg og alderspsykiatri

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Demensomsorg og alderspsykiatri

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Kreftomsorg og lindrende pleie

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Kreftomsorg og lindrende pleie

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Velferdsteknologi

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Migrasjon

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Hverdagsrehabilitering

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Barn med behov for særskilt tilrettelegging

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Kvalitetsarbeid i SFO

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Språk, tilrettelegging og digital kompetanse i SFO (30 stp av utdanningen Kvalitetsarbeid i SFO)

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Kulturelt og språklig mangfold i barnehage og SFO

1. sept 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

Barnepalliasjon

10. september 2024

Deltid, 1 år

30 stp.

Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet

12. september 2024

Deltid, 1 år

30 stp.

Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet

10. september 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Steinkjer

Demensomsorg

11. september 2024

Deltid, 1 år

30 stp.

Ørland

Demensomsorg

12. september 2024

Deltid, 1 år

30 stp.

Steinkjer

Demensomsorg

12. september 2024

Deltid, 1 år

30 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

Veiledning

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Nettbasert med samlinger i Trondheim

Erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid

19. august 2024

Heltid, 1 år

60 stp.

Erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid

19. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Sosialt entreprenørskap

21. august 2024

Heltid, 1 år

60 stp.

Sosialt entreprenørskap

21. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Løkken Verk

Helse, aldring og aktiv omsorg

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Barn med særskilte behov

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Levanger

Barsel- og barnepleie

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Palliasjon (kreftomsorg og lindrende pleie)

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Rehabilitering

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Veiledning helse og omsorg

Ikke oppstart høsten 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

Barsel- og barnepleie

2. september 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Palliativ omsorg

2. september 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i praksis

2. september 2024

Deltid, 2 år

60 stp.