Helse og omsorg

Ordinær søknadsfrist: 15. april

Trondheim

Psykisk helse og livsmestring i barnehage, barneskole, ungdomsskole og VGS

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Midtre-Gauldal kommune

Observasjon og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Oppstart 15. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Nettbasert

Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Psykisk helsearbeid

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Helse, aldring og aktiv omsorg

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Demensomsorg og alderspsykiatri

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Kreftomsorg og lindrende pleie

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Velferdsteknologi

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 1 år

30 stp.

Migrasjonshelse

Oppstart 1. september 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Hverdagsrehabilitering

Oppstart 1. september 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Barn med særskilte behov

Oppstart 1. september 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Kvalitetsarbeid i SFO

Oppstart 1. september 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Barnehagens digitale praksiser

Oppstart 1. september 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen

Oppstart 1. september 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Trondheim

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Oppstart 24. august 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Oppstart 23. august 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Palliasjon

Oppstart 29. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Oppstart 30. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Steinkjer

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Oppstart 7. september 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Ørland

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Oppstart 22. august 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Trondheim

Veiledning

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Helsefremmende arbeid for helsefagarbeidere

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Nettbasert med samlinger i Trondheim

Erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid

Oppstart 21. august 2023

Heltid, 2 år

60 stp.

Erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid

Oppstart 21. august 2023

Deltid, 1 år

60 stp.

Chr. Thams – Løkken Verk

Helse, aldring og aktiv omsorg

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Barn med særskilte behov

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Levanger

Barsel- og barnepleie

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Palliasjon (kreftomsorg og lindrende pleie)

Oppstart høst 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Rehabilitering

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Veiledning helse og omsorg

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.