Om Hoyt

Hoyt er en samleside for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag. Tilbudet er også kjent som fagskole.

Ordinær søknadsfrist: 15. april

Norge har et økende behov for arbeidskraft med høyere yrkesfaglig utdanning. Hoyt er et tiltak satt i gang av Trøndelag fylkeskommune, for å samle fylkets studietilbud på ett og samme sted. Dette skal bidra til å gjøre det enklere å velge videreutdanning som fagarbeider.