HMS

Ordinær søknadsfrist: 15. april

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

HR-medarbeider

30. august 2024

Heltid, 1/2 år

30 stp.

HR-medarbeider

30. august 2024

Deltid, 1 år

30 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

Helse, miljø og sikkerhet

11. september 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

Helsefremmende arbeid for helsefagarbeidere

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.