HMS

Ordinær søknadsfrist: 15. april

Trondheim

HR-medarbeider

Oppstart 30. august 2023

Heltid, 1/2 år

30 stp.

HR-medarbeider

Oppstart 30. august 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Trondheim

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Oppstart 13. september 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Trondheim

Helsefremmende arbeid for helsefagarbeidere

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Trondheim

Arbeidsledelse

Oppstart 4. september 2023

Deltid, 2 år

60 stp.