Oppvekst

Ordinær søknadsfrist: 15. april

Trondheim

Spesialpedagogikk i barnehage, barneskole, ungdomsskole og VGS

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Psykisk helse og livsmestring i barnehage, barneskole, ungdomsskole og VGS

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Sosialpedagogikk

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Arbeidsmetoder i barnehage

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Nettbasert

Barn med særskilte behov

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

Oppstart 1. september 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Kvalitetsarbeid i SFO

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Barnehagens digitale praksiser

Oppstart 1. september 2023

Deltid, 1 år

30 stp.

Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen

Oppstart 1. sep. 2023 / 1. feb. 2024

Deltid, 1 år

30 stp.

Trondheim

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Oppstart 30. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser/ utviklingshemming

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Steinkjer

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Oppstart 7. september 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Ørland

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Oppstart 28. august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Levanger

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Barsel- og barnepleie

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.

Chr. Thams – Løkken Verk

Barn med særskilte behov

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2 år

60 stp.