Oppvekst

Ordinær søknadsfrist: 15. april

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

Spesialpedagogikk i barnehage, barneskole, ungdomsskole og VGS

28. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Psykisk helse og livsmestring i barnehage, barneskole, ungdomsskole og VGS

28. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Sosialpedagogikk

28. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Arbeidsmetoder i barnehage

28. august 2024

Deltid, 1 år

30 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Nettbasert

Barn med særskilte behov

1. sep. 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

1. sep. 24

Deltid, 2 år

60 stp.

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

1. sep. 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Kvalitetsarbeid i SFO

1. sep. 24 / 1. feb. 25

Deltid, 2 år

60 stp.

Barnehagens digitale praksiser

1. sep. 24

Deltid, 1 år

30 stp.

Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen

1. sep. 24 / 1. feb. 25

Deltid, 1 år

30 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

2. september 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

10. september 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Ørland

Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

10. september 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Levanger

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Barsel- og barnepleie

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Løkken Verk

Barn med særskilte behov

Medio. august 2024

Deltid, 2 år

60 stp.

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Trondheim

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i praksis

2. september 2024

Deltid, 2 år

60 stp.