Tekniske fag

Ordinær søknadsfrist: 15. april

Gauldal – Støren

Kart- og oppmålingsfag

Oppstart medio august 2023

Heltid, 2 år

120 stp.

Chr. Thams – Løkken Verk

Anlegg

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3 år

120 stp.

Bygg

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3 år

120 stp.

Elkraft

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3 år

120 stp.

Maskinteknisk drift

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3 år

120 stp.

Prosessteknikk

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3 år

120 stp.

Sveiseteknikk

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3 år

120 stp.

Midtre Namdal

Bygg

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3,5 år

120 stp.

Stjørdal

Anlegg

Oppstart medio august 2023

Heltid, 2 år

120 stp.

Anlegg

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3,5 år

120 stp.

Bergteknikk

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3,5 år

120 stp.

Bygg

Oppstart medio august 2023

Heltid, 2 år

120 stp.

Bygg

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3,5 år

120 stp.

Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Oppstart medio august 2023

Deltid, 4 år

120 stp.

Ledelse, drift og utv. av ortopeditekn. verksteder

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3,5 år

120 stp.

Maskinteknikk

Oppstart medio august 2023

Heltid, 2 år

120 stp.

Maskinteknikk

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3,5 år

120 stp.

Mekatronikk

Oppstart medio august 2023

Heltid, 2 år

120 stp.

Mekatronikk

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3,5 år

120 stp.

Elkraft

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3 år

120 stp.

Trondheim

Automatisering

Oppstart medio august 2023

Heltid, 2 år

120 stp.

Elkraft

Oppstart medio august 2023

Heltid, 2 år

120 stp.

Kulde- og varmepumpeteknikk

Oppstart medio august 2023

Heltid, 2 år

120 stp.

Matteknikk

Oppstart medio august 2023

Deltid, 2,5 år

120 stp.

Ledelse, verdiskaping, sirkulær næringsaktivitet

Oppstart medio august 2023

Deltid, 3 år

120 stp.