Tekniske fag

Ordinær søknadsfrist: 15. april

Studiested

Studie

Oppstart

Lengde

Studiepoeng

URL

Gauldal – Støren

Geomatikk/kart- og oppmålingsfag

Medio august 2024

Heltid, 2 år

120 stp.

Løkken Verk

Anlegg

Medio august 2024

Deltid, 3 år

120 stp.

Bygg

Medio august 2024

Deltid, 3 år

120 stp.

Elkraft

Medio august 2024

Deltid, 3 år

120 stp.

Maskinteknisk drift

Medio august 2024

Deltid, 3 år

120 stp.

Prosessteknikk

Medio august 2024

Deltid, 3 år

120 stp.

Sveiseteknikk

Medio august 2024

Deltid, 3 år

120 stp.

Midtre Namdal

Bygg

Medio august 2024

Deltid, 3,5 år

120 stp.

Stjørdal

Anlegg

Medio august 2024

Deltid/heltid, 2-3,5 år

120 stp.

Bergteknikk

Medio august 2024

Deltid 3,5 år

120 stp.

Bygg

Medio august 2024

Deltid/heltid, 2-3,5 år

120 stp.

Klima, energi og miljø i bygg (KEM)

Medio august 2024

Deltid, 4 år

120 stp.

Ledelse, drift og utv. av ortopeditekn. verksteder

Medio august 2024

Deltid, 3,5 år

120 stp.

Maskinteknikk

Medio august 2024

Deltid/heltid, 2-3,5 år

120 stp.

Mekatronikk

Medio august 2024

Deltid/heltid, 2-3,5 år

120 stp.

Steinkjer

Elkraft

Medio august 2024

Deltid, 3 år

120 stp.

Trondheim

Automatisering

Medio august 2024

Heltid, 2 år

120 stp.

Elkraft

Medio august 2024

Heltid, 2 år

120 stp.

Kulde- og varmepumpeteknikk

Medio august 2024

Heltid, 2 år

120 stp.

Matteknikk

Medio august 2024

Deltid, 2,5 år

120 stp.

Ledelse, verdiskaping, sirkulær næringsaktivitet

Medio august 2024

Deltid, 3 år

120 stp.